Samen naar een mooi gezond functionerend gebit

Tandartspraktijk Budel

Tandartspraktijk Budel is een aantrekkelijke, persoonlijke en moderne tandheelkundige praktijk in het mooie Brabantse Budel. Wij staan voor een eerlijke tandheelkunde. Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal. Zorgvuldigheid, kwaliteit, esthetiek en duidelijke uitleg zijn kernwaarden van onze praktijk.

Onze Praktijk

Nieuwe Patiënten

In de afgelopen jaren hebben wij een trouw patiëntenbestand opgebouwd. Vanwege de uitbreiding in ons behandelteam met 2 tandartsen, 1 mondhygiënist en 1 preventie assistent kunnen wij na jaren van patiëntenstop weer patiënten aannemen.

Spoeddienst

In geval van ernstige spoedgevallen en pijnklachten dient u allereerst telefonisch contact op te nemen met onze praktijk. Buiten praktijkuren kunt u zich wenden tot de dienstdoende tandarts.

Verhindering

Wij verzoeken u vriendelijk om bij verhindering minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Wij zijn anders mogelijk genoodzaakt een rekening voor de gereserveerde tijd te sturen.

Klacht?

Indien u onverhoopt een klacht heeft over de gang van zaken in de praktijk of over uw behandeling verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen, zodat wij dit met u kunnen bespreken. Ook wij kunnen leren van gegronde klachten.

Medewerkers